Tìm kiếm :
TƯ VẤN DỊCH VỤ
chat zalo
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Skype Chat!
call me
Trang chủ Dịch vụ Cung cấp phần mềm ứng dụng

Cung cấp phần mềm ứng dụng

Phần mềm ứng dụng là các phần mềm trợ giúp thực hiện những nhiệm vụ trong các hoạt động nghiệp vụ khác nhau.

Các phần mềm ứng dụng thường được gom lại thành bộ phần mềm, chẳng hạn một bộ phần mềm sẽ gồm có chương trình xử lý văn bản, bảng tính, trình chiếu và các phần mềm khácCác phần mềm riêng biệt trong bộ phần mềm thường có giao diện và tính năng tương tự giúp làm người dùng dễ dàng học và sử dụngVà các phần mềm thường tương tác được với nhau để đem lại lợi ích cho người dùngThí dụ, phần mềm bảng tính có thể nhúng một phần văn bản vào.

Dưới đây là một vài phần mềm mà doanh nghiệp hay dùng:

 • Phần mềm văn phòng
 • Phần mềm xử lý văn bản
 • Phần mềm bảng tính
 • Phần mềm trình diễn
 • Phần mềm cơ sở dữ liệu
 • Phần mềm quản lý tài liệu
 • Phần mềm soạn thảo
 • Phần mềm liên lạc trung gian
 • Phần mềm trinh duyệt E-mail
 • Phần mềm trình duyệt web
 • Phần mềm giải trí.

Văn phòng giao dịch

FOLLOW US ON